Medisch Huis de Zorgboom

Wij zijn een forfaitaire praktijk (meer info op tabblad onze werking)

NIEUWS: dr. Stijn Verhoeven is afwezig tot 1 april 2024.Dr. Simon De La Porte vervangt hem.

NIEUWS: ivm stop dr De Keyzer : omdat we nog niet weten met hoeveel collega's we gaan zijn eind dit jaar , is er een gradueel inschrijven van patienten van kracht 

Momenteel nemen we enkel patienten aan van Boom-Noord ,gebied begrensd door   Beukenlaan-' s Heerenbaan en Molenstraat- Voetballersstraat  en wijk Wyckmansveld

We leggen  een wachtlijst aan voor nog  2 gebieden erbuiten( wijken Bosstraat en Kadrie )

(Dit kan enkel als er nog een extra collega zou zijn)

We herbekijken de situatie maandelijks 

We dringen aan op consultaties voor mobiele mensen , huisbezoeken enkel voor mindermobielen!


Op Afspraak

Wij werken  enkel op afspraak.
Voor dringende zaken neemt u best contact op met ons secretariaat, gezien afspraken voor de dag zelf meestal niet meer online te maken zijn

Wij zijn een groepspraktijk, wij plegen regelmatig onderling overleg .

Elke arts heeft inzage in uw dossier en kan u dus verder helpen.

Bij dr Peelman kan er momenteel online niet afgesproken worden, enkel telefonisch.


Forfaitair systeem

Wij werken forfaitair , meer uitleg vind u onder 'onze werking'


Telefoonuurtje

Elke dag  is er een belmoment met de arts  van 17u tot 17u30
U kan ons bereiken op het nummer
03/844.79.00 

Covid- en griepvaccinatie najaar 2023


 

Griepvaccinatie

        Wordt aangeraden om te laten zetten vanaf half oktober.

        Moet je als pati�nt zelf reserveren bij de apotheker (er is geen voorschrift nodig) en meenemen naar de praktijk. Let op: bewaren in de koelkast!

        De griepvaccins worden toegediend door Olivia (verpleegkundige), dit kan ZONDER afspraak tussen 10u en 12u en tussen 13u en 16u.

       

Bedrijfs gegevens

Contactgegevens:
Medisch Huis De Zorgboom
03 844 79 00
info@medischhuisdezorgboom.be
Gevaertlaan 34, 2850 Boom

Ondernemingsnummer:
0771.604.811


Gedragscode: Code van medische deontologie
Toezichthoudende autoriteit: De Orde der artsen, gevestigd te de Jamblinne de Meuxplein 34 – 35 in 1030 Brussel.