Covid-vaccinatiecampagne Najaar 2023 

Voor een afspraak voor vaccinatie voor covid kan je terecht bij onze verpleegkundige Olivia. Afspraken voor covidvaccinatie kunnen enkel telefonisch gemaakt worden via het secretariaat en NIET online. 

Vaccinatie in onze praktijk zal mogelijk zijn vanaf eind september.
x


Medisch Huis de Zorgboom

Het forfait is gestart op 1 oktober 2021

gelieve uw inschrijvingsformulier zo snel mogelijk getekend binnen te brengen

Heeft u er nog geen ontvangen ? onderaan deze pagina kan u het afdrukken of spring even binnen


Op Afspraak

Wij werken  enkel op afspraak.
Voor dringende zaken neemt u best contact op met ons secretariaatForfaitair systeem

Om de continuïteit van zorgen aan onze huidige ingeschreven patiënten te kunnen garanderen zijn wij genoodzaakt  enkel nog  nieuwe patiënten te aanvaarden die wonen in Gevaertlaan  en op put M


Telefoonuurtje

Elke dag  is er een belmoment met de arts  van 17u tot 17u30
U kan ons bereiken op het nummer
03/844.79.00 

Covid- en griepvaccinatie najaar 2023

Covidvaccinatie

Vanaf eind september 2023 kan je bij ons in de praktijk een afspraak maken voor een covidvaccinatie.

·        Het covidvaccin is gratis en wordt voorzien in de praktijk

·        Afspraken voor covidvaccinatie kunnen enkel telefonisch worden gemaakt via het secretariaat.

o   De vaccins kunnen enkel per 6 patiënten worden voorbereid. De toediening zal daarom op vaste uren bij Olivia (verpleegkundige) en op afspraak zijn.

·        Het vaccin wordt aangeraden als je een risicopatiënt bent

o   Groep 1:

§  Alle 65-plussers

§  Zwangere vrouwen

§  Iedereen met een BMI > 40

§  Alle personen van 18 jaar of ouder die lijden aan een onderliggende chronische aandoening

§  Alle kinderen met ernstige chronische aandoeningen (die de nierfunctie, het maag-darmkanaal, het hart- en vaatstelsel, de ademhaling of de neurologische gezondheid aantasten)

§  Alle personen met een verstandelijke beperking zoals dementie, ernstige depressie, schizofreniespectrumstoornissen

§  Alle personen met een zeldzame ziekte (waaronder het syndroom van Down met bijbehorende comorbiditeiten of immunologische stoornissen)

§  Alle personen met een immunosuppressie als gevolg van ziekte of behandeling

o   Groep 2: Alle personen werkzaam in de gezondheidszorg (binnen en buiten zorginstellingen

o   Groep 3: Alle personen die in hetzelfde huishouden wonen als ernstig immuungecompromitteerde patiënten

 

·        Alle patiënten die dit wensen kunnen gratis een vaccin krijgen, ook al ben je geen risicopatiënt.

 

Griepvaccinatie

·        Wordt aangeraden om te laten zetten vanaf half oktober.

·        Moet je als patiënt zelf reserveren bij de apotheker (er is geen voorschrift nodig) en meenemen naar de praktijk. Let op: bewaren in de koelkast!

·        De griepvaccins worden toegediend door Olivia (verpleegkundige), dit kan ZONDER afspraak tussen 10u en 12u en tussen 13u en 16u.

·        Kan samen met het covidvaccin worden toegediend. 

Bedrijfs gegevens

Contactgegevens:
Medisch Huis De Zorgboom
03 844 79 00
info@medischhuisdezorgboom.be
Gevaertlaan 34, 2850 Boom

Ondernemingsnummer:
0771.604.811


Gedragscode: Code van medische deontologie
Toezichthoudende autoriteit: De Orde der artsen, gevestigd te de Jamblinne de Meuxplein 34 – 35 in 1030 Brussel.