Medisch Huis de Zorgboom

Nieuw vanaf 13 mei  !!!     

Vanaf 13 mei werken we op 2 verschillende locaties (   ook aan overzijde straat in de nieuwe  praktijk )

Vanaf dan zal het belmoment ook veranderen, dan zal dit van 13 uur tot 13u30 zijn elke dag!Door de grote toestroom aan nieuwe patienten is onze maximum capaciteit van de praktijk overschreden.Om onze huidige patientenpopulatie  de nodige zorg te kunnen geven , kunnen we geen nieuwe patienten meer aannemen nu tot eind 2024


We dringen aan op consultaties voor mobiele mensen , huisbezoeken enkel voor mindermobiele mensen!


Op Afspraak

Wij werken  enkel op afspraak.
Voor dringende zaken neemt u best contact op met ons secretariaat, gezien afspraken voor de dag zelf meestal niet meer online te maken zijn

Wij zijn een groepspraktijk, wij plegen regelmatig onderling overleg .

Elke arts heeft inzage in uw dossier en kan u dus verder helpen.Forfaitair systeem

Wij werken forfaitair , meer uitleg vind u onder 'onze werking'


Telefoonuurtje

Elke dag  is er een belmoment met één van de  artsen

NIEUW!!!!    Vanaf 13 mei : van 13u tot 13u30!!
U kan ons bereiken op het nummer
03/844.79.00 

Covid- en griepvaccinatie najaar 2023


 

Griepvaccinatie

        Wordt aangeraden om te laten zetten vanaf half oktober.

        Moet je als pati�nt zelf reserveren bij de apotheker (er is geen voorschrift nodig) en meenemen naar de praktijk. Let op: bewaren in de koelkast!

        

       

Bedrijfs gegevens

Contactgegevens:
Medisch Huis De Zorgboom
03 844 79 00
info@medischhuisdezorgboom.be
Gevaertlaan 34, 2850 Boom

Ondernemingsnummer:
0771.604.811


Gedragscode: Code van medische deontologie
Toezichthoudende autoriteit: De Orde der artsen, gevestigd te de Jamblinne de Meuxplein 34 – 35 in 1030 Brussel.